Compare Listings

Woningmarkt en hypotheek 2020

De huizenprijzen breken momenteel alle records. Nog nooit waren huizen zo duur als op dit moment. Dit heeft ook een keerzijde. Voor steeds meer kopers is de grens van de betaalbaarheid bereikt. Hierdoor worden er minder huizen verkocht en dit heeft ook zijn weerslag op de huizenprijzen.
Het kabinet streeft ernaar de komende jaren minimaal 75.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Dit is onvoldoende om aan de vraag te voldoen.
Experts roepen dat de rijksoverheid veel meer dan nu de rol van regisseur moet nemen om invulling te geven aan woningbouwlocaties en woningbouwproductie.
De problematiek rond uitstoot van stikstof en de normen rond Pfas remmen de nieuwbouwproductie

Hypotheekregels 2020

De hypotheekregels veranderen elk jaar. Koop je dit jaar een nieuwe woning? Of heb je al een hypotheek? Hieronder lees je wat de nieuwe regels per 1 januari 2020 voor jou en jouw (toekomstige) hypotheek betekenen.

Maximale hypotheek

Je mag maximaal 100% van de marktwaarde van het huis lenen. Je kunt dus geen extra geld meer lenen voor bijkomende kosten, zoals de kosten koper. Om de bijkomende kosten te betalen, heb je eigen geld nodig. Een schenking is ook mogelijk.
Verbouwen blijft mogelijk
Als je wilt verbouwen kunnen de verbouwingskosten in de hypotheek worden meegenomen. De maximale hypotheek wordt in dat geval gebaseerd op de woningwaarde na verbouwing. Niet alle verbeteringen zorgen voor een hogere waarde. Een taxateur bepaalt welke invloed een verbouwing op de woningwaarde heeft.

Percentage eigenwoningforfait voor 2020

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 is het percentage voor het eigenwoningforfait 0,60%. Dit bedrag wordt bij uw inkomen geteld. Daarentegen heb je ook een aftrekpost.

Maximale hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd
Het maximale percentage waartegen aftrek van de hypotheekrente mogelijk is, wordt versneld verlaagd. In 2020 is het maximale aftrekpercentage 46%, in 2021 43%, in 2022 40% en vanaf 2023 37,05%.
Hypotheekrenteaftrek voor een nieuw huis (na verkoop van je oude huis)
Er zijn aparte regels voor hypotheekrenteaftrek als je je huis verkoopt en een nieuw huis koopt. Hoe dit werkt, is afhankelijk van je situatie:
Is de opbrengst van je huis groter dan je hypotheekschuld? Je hebt dan overwaarde op je huis. Als je binnen drie jaar een nieuw huis koopt, ben je verplicht om de overwaarde in dit huis te investeren. Doe je dat niet? Dan heb je over dit deel van je hypotheek geen recht op hypotheekrenteaftrek. Is de opbrengst van je huis kleiner dan je hypotheekschuld? Je hebt dan een restschuld. De rente over deze restschuld mag je niet aftrekken van de belasting.

Grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog

In 2020 gaat de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) flink omhoog. NHG is dan mogelijk voor huizen met een waarde tot € 310.000. Dat is € 20.000 meer dan in 2019.
Als je plannen hebt om te investeren in energiebesparende maatregelen, dan mag je meer lenen dan de waarde van de woning. De maximale waarde van de woning is nog steeds € 310.000, maar je mag dan tot € 328.600 lenen. Dit hogere bedrag moet wel volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Belasting en schenking inzake eigen woning

 

De vrijstelling voor een eenmalige schenking is in 2020 € 103.643. Het maakt dan niet meer uit wie het bedrag schenkt of ontvangt. Je kunt bijvoorbeeld ook aan een vriend of kleinkind tot € 103.643 belastingvrij schenken. Deze persoon moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn én de schenking gebruiken voor de eigen woning (aankoop, verbouwing of bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek). Is in het verleden al gebruikgemaakt van deze vrijstelling? Dan is een hernieuwd beroep daarop niet meer mogelijk tenzij sprake is van spreiding van de schenking over drie kalenderjaren.
Voordelen voor duurzame woningen blijven bestaan
Koop je of heb je een woning die evenveel of meer energie opwekt dan je verbruikt (nul-op-de-meter woning)? Dan mag je € 25.000 extra lenen. Koop je een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul? Dan mag je € 15.000 extra lenen. Koop je een andere duurzame woning? Dan mag je maximaal € 9.000 extra lenen.

Vragen over hypotheek, taxatierapport, aankopen of verkopen van een woning

 

Voor vragen over hypotheek, taxatierapport, aankopen of verkopen van een woning: neem contact op met Jan Willem d’Haans, register makelaar-taxateur bij Driehoek Makelaardij, tel. 070-3361609/06-22233662

 

img

Driehoek Makelaardij

Gerelateerde posts

Hoeveel eigen geld is nodig voor een koopwoning ?

Extra aankoopkosten bij het kopen van een huis De kosten koper bij de aankoop van een huis zijn...

Verder lezen
door Driehoek Makelaardij

Voorwaarden en normen voor een hypotheek met NHG voor 2021

Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen in de Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met...

Verder lezen
door Driehoek Makelaardij