Compare Listings

Vastgoed en vastgoed gerelateerde maatregelen Prinsjesdag voor 2023

Isolatie woningen
Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Met het versnellen van het Nationaal Isolatieprogramma komt hier in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen extra voor beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen. Ook worden de budgetten voor isolatiesubsidies verhoogd. Deze extra middelen komen bovenop de € 4 miljard die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma.

Meer betaalbare woningen
Er is veel vraag naar betaalbare woningen, maar de bouw daarvan loopt achter. Het kabinet maakt daarom vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.

Versnelling flexwoningen
In 2023 moeten er 15.000 zogenoemde flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in de fabriek worden gemaakt. Daardoor zijn ze in verhouding snel gebouwd. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting is € 380 miljoen extra beschikbaar. Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf) verbouwt bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren en zorgvastgoed, tot tijdelijke woningen voor lokale spoedzoekers. Zoals vergunninghouders en vluchtelingen uit Oekraïne.

Schenkingsvrijstelling vanaf 1 januari 2023 verlagen
De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 2024 helemaal af. Dit staat in het coalitieakkoord. De huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023.

Tarief overdrachtsbelasting verhogen
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Tot en met 2025 belasting berekenen op vermogen dat iemand echt heeft
Om tot de belasting in box 3 te komen wordt er een nieuwe berekening gemaakt. Hiervoor moeten eerst een aantal waardes worden bepaald. Dit zijn de:
• Grondslag. Dit is de waarde van alle bezittingen, min de aftrekbare
schuld en het heffingsvrije vermogen van € 50.650 voor 2022 (€101.300 bij een fiscale partner).
• Rendementspercentage: het berekende rendement op spaargeld en beleggingen min een vast rentepercentage op schulden gedeeld door het totale vermogen x 100%. Het percentage wat overblijft is het rendementspercentage. Voor deze berekening wordt de grondslag vermenigvuldigd met het rendementspercentage. Het bedrag dat hier uitkomt is het inkomen uit vermogen, waar burgers 31% belasting over betalen. Dit tarief voor box 3 wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt dan ongeveer € 57.000.

Btw op zonnepanelen van 21% naar 0%
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 de btw op zonnepanelen afschaffen. Het tarief gaat dan omlaag van 21% naar 0%. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Verlaging energierekening vanaf 1 november 2022
Vanaf 1 november verlaagt het kabinet de energierekening. Daarover is een akkoord bereikt tussen kabinet en de energiebedrijven. Op 1 januari treedt een echt prijsplafond in werking. Op welk bedrag de prijs wordt vastgezet, is nog niet helemaal zeker. Er wordt gedacht aan een prijs van 1,50 euro voor een kuub (m3) gas en 0,70 euro per kWh elektriciteit, inclusief overheidsheffingen. De lage prijs geldt voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kWh stroom. Wie meer verbruikt, betaalt voor de rest de volle mep. Wie onder zijn huidige contract een prijs betaalt die lager ligt dan de maximumprijs, blijft die prijs betalen. Om het prijsplafond mogelijk te maken gaat de verlaging van de energiebelasting voor volgend jaar niet door. Dat levert 5,4 miljard euro op.
Wat betreft de energierekening maken veel mensen zich zorgen over dit jaar en de hoge energierekening. Er wordt gevreesd dat huishoudens ook in 2022 ook al in de problemen komen. Daarom krijgen gemeenten de mogelijkheid om een deel van de energietoeslag voor minima voor volgend jaar, dit jaar al uit te keren. Het gaat om 500 euro energietoeslag van de 1300 euro toeslag die voor 2023 was bedoeld.
Verder heeft het kabinet besloten het aantal situaties uit te breiden waarin huishoudens met betaalproblemen niet mogen worden afgesloten.

img

Driehoek Makelaardij

Gerelateerde posts

Grens NHG hypotheek omhoog naar € 405.000 in 2023

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt komend jaar met 50.000...

Verder lezen
door Driehoek Makelaardij

Hoeveel eigen geld is nodig voor een koopwoning ?

Extra aankoopkosten bij het kopen van een huis De kosten koper bij de aankoop van een huis zijn...

Verder lezen
door Driehoek Makelaardij