Compare Listings

Voordelen van een persoonlijke aankoopmakelaar

De ingeschakelde aankoopmakelaar dient primair de belangen van jou als opdrachtgever en koper. Wij onderzoeken de haalbaarheid van de aankoop binnen je budget.

Aankoopbegeleiding

Driehoek Makelaardij is aankoopmakelaar en biedt aankoopbegeleiding in de regio Haaglanden bestaande uit de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Westland, Pijnacker, Nootdorp, maar ook daarbuiten zoals in Lansingerland, Rotterdam, Leiden en randgemeenten.

Wij regelen de bouwkundige keuring en het taxatierapport voor de financiering van de aankoop. Als Register Taxateur zijn wij bekend met de marktwaarde van woningen.
Wij zijn lid van de beroepsvereniging VastgoedPro en aangesloten bij de geschillencommissie. Een extra garantie voor u als consument. Wilt u ons inschakelen als uw aankoopmakelaar of heeft u een vraag ? Bel ons: tel. 070-3361609 of 06-22233662. Of vul het contactformulier in.

Er gelden nieuwe regels voor de maximale lening ten opzichte van de waarde van het huis: de zgn. loan to value, op basis waarvan hooguit 100% van de door de taxateur vastgestelde marktwaarde als hypothecaire geldlening kan worden verstrekt. Onze hypotheekadviseur kan u hierover alles vertellen.

Betekenis aankoopmakelaar

Wij onderhandelen stevig voor je, want wij hebben er belang bij om de woning tegen de gunstigst mogelijke prijs aan te kopen. Daarvoor is het eerst nodig een reële waarde te bepalen. De aankoopmakelaar laat de bouwkundige, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten onderzoeken. Er wordt onder meer gekeken naar zaken als onderhoud, gebreken, eigendom, erfpacht, aanschrijvingen, erfdienstbaarheden, bestemmingsplan en rechten en plichten in het geval van een vereniging van eigenaren.

Taxatierapport

Aangezien de aankoopmakelaar betrokken is bij de aankoop dient een taxatierapport ten behoeve van de financiering opgesteld te worden door een andere en onafhankelijke partij. Wij zorgen ervoor dat je een taxatierapport ontvangt dat voldoet aan alle eisen: een gevalideerd rapport waarmee je terecht kunt bij alle geldverstrekkers in Nederland.

Bouwkundig rapport

Zodra er een mondeling overeenstemming is en de koopovereenkomst nog getekend moet worden, zullen wij als aankoopmakelaar adviseren een bouwkundig rapport te laten opstellen, in ieder geval bij oudere woningen.  Een bouwkundig rapport geeft u inzicht in de bouwkundige staat van de aan te kopen woning.

Koopakte

De koopovereenkomst met hetgeen afgesproken is door partijen dient schriftelijk te worden vastgelegd. In de overeenkomst worden onder meer opgenomen: koopsom, datum overdracht, ontbindende voorwaarden financiering, huisvestingsvergunning, bouwkundig rapport, 3 dagen bedenktijd en notariskeuze. Het is gebruikelijk dat de namens de verkoper optredende makelaar de koopovereenkomst opstelt. Uw aankoopmakelaar controleert deze overeenkomst. Als de verkoper geen makelaar in de arm heeft genomen stelt uw aankoopmakelaar de koopovereenkomst voor partijen op.

Hypotheekadvies

De aanschaf van een eigen woning is een van de belangrijkste beslissingen in een mensenleven. De hypotheeklasten vormen over het algemeen de grootste uitgaven binnen het gezin. De haalbaarheid van de aankoop van  dient dus binnen uw budget te passen. Op diverse websites kunt u uw maximale hypotheekbedrag laten uitrekenen. Daarmee heeft u een aardige indicatie. Een hypotheek is echter maatwerk. Het is belangrijk stil te staan bij uw woonwensen en uw financiële situatie.

Wanneer u nog geen gesprek heeft gehad met een adviseur brengen wij u in contact met een onafhankelijke deskundige hypotheekadviseur, die alle mogelijkheden voor u zal nagaan en bespreken. Ook een eventuele aanvraag voor subsidie of Nationale Hypotheek Garantie  NHG zal de revue passeren. U beslist uiteindelijk welke offerte voor u interessant is en met welke geldverstrekker u in zee wenst te gaan.

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Dat gesprek kan plaatsvinden bij u thuis, op kantoor, overdag of ’s avonds. U kunt dit zelf aangeven. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Bel naar 070-3361609 of 06-22233662.

Notaris

Uw aankoopmakelaar adviseert u een goede en voordelige notaris. De notaris stelt de akte van levering op aan de hand van de gegevens die uw aankoopmakelaar heeft aangeleverd. De concept-akte van levering en de eindafrekening van de notaris worden door ons gecontroleerd.

Voorwaarden en tarieven

Uw aankoopmakelaar stelt een bemiddelingsopdracht op waarin de voorwaarden en tarieven helder worden vastgelegd. Zo weet u duidelijk van tevoren waar u aan toe bent. Het tarief voor aankoopbegeleiding en aankooponderhandeling bij een gerichte aankoop bedraagt € 1.000,-  excl. btw.

Wij gaan voor een goed onderhandelingsresultaat en spannen ons persoonlijk in voor u.

Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden en tarieven van toepassing.

”Wij onderhandelen stevig voor u, want wij hebben er belang bij om de woning tegen de gunstigst mogelijke prijs voor u aan te kopen.”
Jan Willem d'Haans Driehoek Makelaardij

Stel een vraag over de koop van een woning